Uw echtscheiding geregeld
op één plaats. Consensus
Echtscheiding & Mediation
ontzorgt.

Voordelen van mediation

  • Mediation is sneller en goedkoper dan een juridische procedure.
  • Er wordt bij mediation gedacht in mogelijkheden en oplossingen. Er wordt niet alleen gekeken naar het verleden, maar juist naar gezamenlijke- en goede afspraken ten behoeve van de (nieuwe) toekomst.
  • Mensen houden zich beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt en waar ze achter staan.
  • Een oplossing die gezamenlijk is gezocht en gekozen houdt beter stand, ook op de langere termijn.
  • Mediation heeft een informeel karakter. Partijen zitten gewoon bij elkaar aan tafel en al pratend komt men tot een oplossing. Er is geen sprake van ingewikkelde juridische procedures waarin advocaten strijden.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”