Doeltreffend,
kostenbesparend én
afspraken met een
groot draagvlak

Onderneming

Als een van beide of beiden een onderneming hebben of meerdere ondernemingen hebben en er volgt een echtscheiding is dit meestal gecompliceerder. Het eerste uitgangspunt is dat de onderneming geen gevaar moet lopen in een echtscheiding. De continuïteit van het bedrijf moet worden gewaarborgd. Aan wie komt het bedrijf toe en hoe zit het dan met de verdeling van de passiva en de activa? Belangrijk daarbij is wat het huwelijks goederen regime is dat tussen partijen is geregeld.

(gemeenschap van goederen, huwelijks voorwaarden, een beperkte gemeenschap, een samenwoning) Ook wat betreft fiscaliteit zijn er nogal wat haken en ogen. Hoe wordt het inkomen uit het bedrijf bepaald?

Het kan dus zijn dat u de waarde van de onderneming moet delen met de ex. De één zal de ander vervolgens moeten uitkopen. Dit kan natuurlijk om aanzienlijke bedragen gaan, waardoor de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan komen.

Het is voor beide partijen van belang dat een en ander goed wordt geregeld en dat men hier samen goed uitkomt. Moet u uw ex-partner uitkopen om het bedrijf te kunnen voortzetten en komt u hierdoor financieel in de problemen, dan kan het zijn dat de ex-partner hierdoor geen partneralimentatie kan gaan ontvangen.

lees meer

 

Wil je een mediator inschakelen om u te helpen met de scheiding, dan is het belangrijk om hiervoor de juíste persoon te benaderen. Er is gespecialiseerde kennis nodig in het geval van een scheiding mét een onderneming, namelijk:

  • jaarrekeningen dienen te worden gelezen;
  • het inkomen dient zuiver te worden vastgesteld;
  • er dient meegedacht te worden rondom waardebepaling van het bedrijf;
  • er dient zo nodig te contact te worden gelegd met de accountant voor toelichting op de cijfers;
Lees meer

Mediator Rob Senders is een specialist op gebied van (echt)scheidingen met een onderneming. Naast dat hij zelf meerdere bedrijven heeft gehad, heeft hij 11 jaar geleden de opleiding Financieel Echtscheiding Adviseur voor ondernemers gevolgd. Rob heeft zijn sporen verdiend op het gebied van ondernemers en scheidingen. Hij heeft vele casussen positief afgerond. 

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”