Go to Top

Onderneming

Als er een onderneming is in een gezin en er volgt een echtscheiding komt er vaak veel extra’s bij kijken. Het eerste uitgangspunt is dat de onderneming geen gevaar moet lopen in een echtscheiding. De continuïteit van het bedrijf moet worden gewaarborgd. Aan wie komt het bedrijf toe en hoe zit het dan met de verdeling van de passiva en de activa? Belangrijk daarbij is weer wat het huwelijks goederen regime is dat tussen partijen is geregeld. Ook wat betreft fiscaliteit zijn er nogal wat haken en ogen.

Het kan dus zijn dat u de waarde van de onderneming moet delen met de ex. De één zal de ander vervolgens moeten uitkopen. Dit kan natuurlijk om aanzienlijke bedragen gaan, waardoor de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan komen.
Het is voor beide partijen van belang dat een en ander goed wordt geregeld en dat men hier samen goed uitkomt. Moet u uw ex-partner uitkopen om het bedrijf te kunnen voortzetten en komt u hierdoor financieel in de problemen, dan kan het zijn dat de ex-partner hierdoor geen partneralimentatie kan gaan ontvangen.

Wil je een mediator inschakelen om u te helpen met de scheiding, dan is het belangrijk om hiervoor de juiste persoon te benaderen. Niet iedereen kan uit de voeten met een scheiding waarbij een onderneming betrokken is. Consensus heeft de expertise in huis om u goed door dit proces te begeleiden.