Consensus luistert,
bemiddelt en begeleidt

Kinderalimentatie

Ouders die gaan scheiden hebben meestal vragen over de kinderalimentatie. Hoe de kindkosten vastgesteld en wie gaat wat betalen?

In januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ( WHK) doorgevoerd. Daarmee ging het aantal regelingen van 11 naar 4. Naast de toeslag die het Kind Gebonden Budget heet kwam de Alleenstaande Ouderkop. Het KGB + de AOK ( beiden toeslagen) worden na een uitspraak van de Hoge Raad, van 09 oktober 2015 bijgeteld bij het inkomen van de ouder waar de kinderen de meeste tijd verblijven en dus staat ingeschreven. De methodiek van de berekening van de alimentatiebedragen voor de kindkosten is en blijft een lastig verhaal.

Lees meer

 

Consensus Echtscheiding & Mediation heeft een heel duidelijk stappenplan ontwikkeld, zodat inzicht gekregen wordt hoe de hoogte van de kindkosten wordt vastgesteld. Daarna volgt de vaststelling wie welk deel van deze kosten betaalt. Als laatste zal dan bekeken worden, wie welke uitgaven voor de kinderen behoort te maken. In ons kosteloos intakegesprek vertellen wij u hier graag meer over.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”