Binnen Consensus is er
voor kinderen alle aandacht.
Zij kunnen aan de scheiding
immers niets doen.

Het ouderschapsplan

Gaat u uit elkaar en heeft u een minderjarig kind of -kinderen?

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwden en geregistreerd partners mét kinderen.
  • samenwonende ouders mét kinderen.

De mediators van Consensus hebben veel ervaring in het begeleiden van ouders en het opstellen van een ouderschapsplan. Zij hebben daar speciale vragenlijsten voor ontwikkeld. Graag vertellen zij u daar meer over.

In een ouderschapsplan staan afspraken over onder andere de verzorging en opvoeding van de kinderen. Het dient in ieder geval iets te zeggen over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (‘zorgregeling’) en hoe u de omgang met de kinderen regelt (‘omgangsregeling’). Ook staat er in hoe u elkaar informeert en consulteert over belangrijke onderwerpen aangaande de kinderen. De afspraken over kosten van verzorging en opvoeding (‘kinderalimentatie’) worden beschreven in het ouderschapsplan.

De inhoud van het ouderschapsplan ontstaat naar gelang de mediation gesprekken vorderen. In de mediationgesprekken bij Consensus is er veel aandacht voor het welzijn van de kinderen, opvoedwaarden en afspraken die u van belang vindt ten aanzien van de nieuwe (leef)situatie.

Het ouderschapsplan ziet Consensus als een dynamisch document ofwel een ‘groeidocument’. Dit betekent dat het door voortschrijdend inzicht van ouders en kinderen in overleg altijd bijgesteld kan worden.

Een halfjaar na ondetekening van het ouderschaplan wordt u als ouders opnieuw uitgenodigd voor een evaluatiegesprek over het plan wat u heeft opgesteld. Hoe gaat het met de kinderen in de nieuwe situatie?Wat vindt u goed gaan? Waar liggen aandachtspunten?

Lees meer

 

“In het ouderschapsplan staat het belang van het kind centraal”

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”