Binnen Consensus is er
voor kinderen alle aandacht.
Zij kunnen aan de scheiding
immers niets doen.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap verdelen de ouders de dagelijkse verzorging en de opvoeding van de kinderen in (nagenoeg) gelijke delen. De kinderen wonen een deel van de tijd bij de ene ouder en een deel van de tijd bij de andere ouder. Het allebelangrijkste is om te onderzoeken of de kinderen dit aankunnen!

Voor wie?

Co-ouderschap is iets waar beide ouders volledig achter moeten staan. Belangrijk is dat u elkaar respecteert als ouder. Het is belangrijk dat ouders samen afspraken maken over het co-ouderschap en de uitgangspunten op papier zetten bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan. Dit geeft duidelijkheid en is een basis om toekomstige verschillen te bespreken.

Co-ouderschap komt steeds vaker voor. De mediators van Consensus zijn bekend met de uitvoering en spreken daarover graag met u.

Aandachtspunten bij co-ouderschap:

  • De ouders zien het belang in van een goede communicatie en zetten zich hiervoor in. Er moet namelijk tussendoor veel informatie uitgewisseld worden.
  • De ouders kunnen tijdens en na de scheiding blijven praten over hun ouderschap. Ze kunnen met respect over elkaar spreken.
  • De ouders dienen zich te houden aan de gemaakte afspraken die van te voren besproken zijn.
  • De ouders dienen bereid te zijn bij elkaar in de buurt te wonen (wat onder “in de buurt wonen” wordt verstaan heeft aandacht in de gesprekken)
  • Beide ouders hebben nagedacht over de opvang wanneer zij werken zijn.
  • Indien nodig kunnen de ouders zich flexibel opestellen als de kinderen bij hem/haar zijn.

De mediators van Consensus vertellen u graag meer over de voor- en nadelen van co-ouderschap.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”