Doeltreffend,
kostenbesparend én
afspraken met een
groot draagvlak

Pensioenen

Pensioenen dienen altijd onderdeel te zijn van de besprekingen in het echtscheidingsproces. Welke manier van samenleving er ook geweest is, het is altijd een issue. Er zijn twee pensioendelen. Het nabestaandenpensioen en het ouderdomspensioen. Bij gehuwden is de regeling opgenomen in de wet. Het gedeelte van het ouderdomspensioen staat in de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding. Het nabestaandenpensioen, dat wordt omgezet in het bijzonder nabestaandenpensioen, is terug te vinden in de pensioenwet.


Binnen twee jaar na echtscheiding, dient de pensioenuitvoerder op de hoogte te worden gebracht van de regeling die is getroffen inzake de regeling omtrent het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk.

Ook bij samenwoners kan er iets opgenomen zijn in de samenlevingsovereenkomst over pensioenen. Dat valt niet onder bovengenoemde wetten, maar dient wel te worden nagegaan.De pensioenmaterie is lastig. Wij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden.

Er ligt een wetsvoorstel bij de tweede kamer sinds september 2019, waarbij conversie de standaard wordt. De wet zal als hij door de eerste en tweede kamer komt op zijn vroegst in 2021 aangenomen worden. Zie link hieronder voor de inhoud van het voorstel.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/16/modernisering-pensioenverdeling-bij-scheiding-naar-tweede-kamer

 

Lees meer

 

De pensioenmaterie is lastig.

De mediators van Consensus zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”