Go to Top

Financiën & scheiding

Echtscheidingsmediation vraagt van de mediator specifieke kennis van alle financiële zaken. Alle mogelijke financiële scenario’s worden besproken. Ook de onmogelijkheden dienen duidelijk te zijn. Uiteindelijk zal gekeken worden of en in hoeverre de wensen van de ex-partners kunnen worden vertaald in afspraken en uitkomsten. Getoetst aan het fiscale en het juridische kader. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere; de woning ( en daarmee ook de huisvesting), de hypotheek, levensverzekeringen, spaargelden, schulden, schenkingen, tegoeden, onderneming(en), inboedel, auto’s, beleggingen en ga zo maar door. Maar ook hebben we het hier over de betaalbaarheid. Hoe kunnen de partijen afzonderlijk rondkomen. Ofwel wat is het besteedbaar inkomen van eenieder na de echtscheiding. Deze duidelijkheid kan er voor zorgen dat u weer wat basis kunt gaan voelen.