Consensus heeft álle
expertise op het financiële vlak.

 


Financiën

Echtscheidingsmediation vraagt van de mediator specifieke kennis van alle financiële zaken. Consensus heeft de kennis en financiële expertise op het gebied van scheidingen in huis!

Tijdens de gesprekken met uw mediator van Consensus worden álle mogelijke financiële scenario’s gezamenlijk en transparant besproken. Alle gegevens komen op tafel. Er zal gekeken worden of en in hoeverre de wensen van de ex-partners kunnen worden vertaald in uitkomsten en afspraken, uiteraard getoetst aan het fiscale- en het juridische kader.

 

Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere: de woning (en daarmee ook de huisvesting), de hypotheek, levensverzekeringen, spaargelden, schulden, schenkingen, tegoeden, onderneming(en), inboedel, auto’s, beleggingen en ga zo maar door.

Lees meer

 

“In onze spreekkamer hebben wij een beeldscherm waarin u de opzet en uitwerkingen van alle berekeningen kunt volgen. Deskundigheid en transparantie staat bij Consensus voorop”.

 

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”