Uw echtscheiding geregeld
op één plaats: Consensus
Echtscheiding & Mediation
ontzorgt.

Consensus

Consensus houdt zich bijna 20 jaar bezig met mediation op het gebied van (echt)scheidingen en familiekwesties. Wij voeren de gesprekken op een externe locatie, te weten Coachhuis De Vliert (‘s-Hertogenbosch) of bij u thuis.

Met onze kennis zorgen wij voor de begeleiding van het gehele scheidingsproces, te weten van de scheidingsmelding tot aan de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand indien noodzakelijk.

Daarnaast kunt u terecht bij Consensus met conflicten die vaak direct gerelateerd zijn aan of voortkomen uit een scheiding, zoals:

  • Een herberekening van de kinder- en of partneralimentatie.
  • Problemen over de omgangsregeling van de kinderen na de scheiding.
  • Conflicten in verband met nieuwe samengestelde gezinnen. Dit is het geval als een partner, met of zonder kinderen, na een scheiding weer gaat samenwonen met een nieuwe partner, met of zonder kinderen. Vaak moeten de bestaande afspraken ten tijde van de echtscheiding van beide nieuwe partners ingepast worden in de nieuwe situatie. Dat levert vaak veel spanningen op. Soms zelfs zo erg dat de nieuwe relatie onder druk komt te staan.
  • Onduidelijkheid als gevolg van wijzigingen van overheidswege op het gebied van een scheiding.

De uitvoering van Consensus ligt in handen van Rob Senders en Hanneke Geurts

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”