Consensus luistert,
bemiddelt en begeleidt

Partneralimentatie

Partneralimenatie kan van toepassing zijn in het geval dat u bent gehuwd of als partner bent geregistreerd.

Partneralimentatie heeft alles te maken met het zoveel mogelijk nabootsen van het inkomen voor beide partijen tijdens het huwelijk. Hier leeft dus heel sterk de ‘zorggedachte’.
Op 1 januari 2020 is de wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Vanaf deze datum zijn de regels ingrijpend aangepast. De Wet herziening partneralimentatie brengt onder andere een verandering aan van de maximale termijn van deze alimentatie.

Daarnaast zal de aftrekbaarheid de komende jaren sterk worden beperkt, ten gevolge van een fiscale wijziging. Deze wijziging wordt doorgevoerd voor alle aftrekbare zaken, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente.

Per 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Lees meer

Er zijn vier uitzonderingen op de regel van vijf jaar partneralimentatie

 

  1.  Bij een kind jonger dan 12 jaar. De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
  2. Huwelijken die langer dan vijftien jaar hebben geduurd. Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.
  3. 50 jaar en ouder. Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.
  4. Schrijnende gevallen. Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Vanaf 2020 is door de overheid de aftrek van de partneralimentatie beperkt tot maximaal 46%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot, maximaal, 37,05%.

Zie hieronder een overzicht.

Belastingjaar   Aftrekpercentage
2020                           46
2021                           43
2022                           40
2023                           37,05

Als compensatie is al genoemd dat de heffingskortingen eveneens worden aangepast. De algemene heffingskorting voor mensen met een inkomen tot € 68.507,- gaat omhoog in 2020 en 2021. De arbeidskorting zal in 2020, en waarschijnlijk in 2021 en 2022 extra worden verhoogd. Mensen met een arbeidsinkomen tussen € 10.000,- en € 98.000,- zullen hiervan profiteren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie

De mediators van Consensus zijn op de hoogte van de regels en actualiteiten. Wij leggen het u graag uit.

Wijzigingsgrond.

Indien er partneralimentatie wordt betaald en de aftrek valt in het hoogste tarief is er wellicht een grond om een verzoek tot wijziging te doen. Dat is afhankelijk van nogal wat factoren. Laat hiervoor een herberekening maken bij Consensus Echtscheiding & Mediation. Beter in onderling overleg dan de rechtbank een besluit laten nemen.

Lees meer

 

De mediators van Consensus zijn op de hoogte van de regels en actualiteiten. Wij leggen het u graag uit.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”