Doeltreffend,
kostenbesparend én
afspraken met een
groot draagvlak

Wanneer mediation?

Mediation is geschikt voor verschillende soorten grote- en kleine conflicten, zowel particulier als zakelijk. Voorbeelden zijn arbeidsconflicten, burenruzies, echtscheidingen, familiekwesties en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties.

Consensus richt zich op echtscheidingen en familiekwesties.

Een belangrijk uitgangspunt voor mediation is dat beide partijen vrijwillig meewerken. In het geval van een (echt)scheiding bedoelen wij hiermee dat allebei de partners zélf aan de mediationtafel willen plaatsnemen om hun scheiding in goede banen te leiden.

Mediation is geschikt:

  • als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten.
  • als beide partijen in de toekomst een goede relatie met elkaar willen/dienen te behouden, bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met de kinderen na de echtscheiding.
  • als beide partijen invloed willen hebben op de uitkomst. In een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst. Bij mediation kan er zelf creatief worden gedacht en onderhandelen de partijen zelf over de uitkomst. De ervaring leert dat er een beter draagvlak ontstaat wanneer men dat draagvlak zelf mee heeft gemaakt
  • in het geval van communicatieproblemen. Er zijn problemen in de communicatie met de ander, bijvoorbeeld: u kunt het niet (meer) eens worden en/of u praat niet meer tegen elkaar, maar u wilt het conflict wel graag opgelost zien.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”