Go to Top

Kind & scheiding

Het is wettelijk bepaald dat kinderen en ouders recht hebben op omgang met elkaar.
Consensus heeft uitgebreide kennis op het gebied van de kinderen & echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt, denk bijvoorbeeld aan het ouderschapsplan dat gezamenlijk wordt opgesteld. Het belang van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Belangen van kinderen dienen serieus genomen te worden en ze dienen niet onnodig te worden belast met de sores van hun ouders. Wij hebben hier binnen onze mediation dan ook veel plaats voor ingeruimd, onder andere door middel van een kindgesprek.

Ouders hebben de taak de belasting voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken. Maar hoe dan?
Met de expertise en ervaring die Consensus in huis heeft, kunnen wij ouders bijstaan. Via het gesprek dat de mediator met de kinderen heeft, krijgt u meer inzicht in wat er bij de kinderen speelt.