Binnen Consensus is er
voor kinderen alle aandacht.
Zij kunnen aan de scheiding
immers niets doen.

Kinderen

Consensus heeft uitgebreide kennis op het gebied van de kinderen & echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt, denk bijvoorbeeld aan het ouderschapsplan dat gezamenlijk wordt opgesteld. Hoe ziet de verblijfsregeling eruit? Wat is co-ouderschap? Het belang van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Belangen van kinderen dienen serieus genomen te worden. Wij hebben hier binnen onze mediation dan ook plaats voor ingeruimd, onder andere door middel van een kindgesprek.

Ouders hebben de taak de belasting voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken. Maar hoe dan?
Met de expertise en de ervaring die Consensus in huis heeft, staan wij ouders bij. Via het gesprek dat de mediator met de kinderen heeft, krijgt u meer inzicht in onder andere wat er bij de kinderen speelt en wat voor hun belangrijk is.

Lees meer

“Binnen Consensus is er voor kinderen álle aandacht”

 

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”