Go to Top

Kosten

De kosten voor het mediationtraject zijn van verschillende factoren afhankelijk. Het is altijd maatwerk.

Het traject bevat onder andere de mediationgeprekken, voorbereiden en het uitwerken van het ouderschapsplan (indien van toepassing), de berekeningen, de gespreksverslagen, de uitwerkingen financieel, de kindgesprekken ( indien van toepassing ), het opmaken van het convenant, het evaluatiegesprek, het ondertekenen van de akte van berusting en het inlichten van de pensioenuitvoerders

We hanteren het 4- ogen principe. Dat wil zeggen dat de advocaat die uiteindelijk het gemeenschappelijk verzoekschrift indient bij de rechtbank, altijd het convenant en het ouderschapsplan voor ondertekening heeft doorgenomen.
Vraag ook naar onze tarieven voor het maken van een herberekening voor de kinder- en /of partneralimentatie.

Bel gerust naar ons kantoor (073-5222555) en vraag naar Jolanda voor het opvragen van het dienstverleningsdocument en een indicatie van de kosten.