Echtscheidingsbemiddeling
is kostenbesparend

Kosten

De kosten voor het mediationtraject zijn van verschillende factoren afhankelijk. Het is áltijd maatwerk.

Het traject bevat onder andere de mediationgeprekken, het voorbereiden en de uitwerken van de ingekomen stukken, het ouderschapsplan (indien van toepassing), de berekeningen kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie, de gespreksverslagen, de uitwerkingen financieel, de kindgesprekken (indien van toepassing), het opmaken van het convenant en de gehele administratieve taken van het traject waaronder de communicatie met de advocaat die in het geval van een huwelijk/geregistreerd partnerschap het getekende convenant indient bij de rechtbank. Het evaluatiegesprek, een halfjaar na ondertekening van het convenant, behoort ook nog tot het traject.

Lees meer

 

“Wij hanteren meestal een vast bedrag voor het gehele traject omdat dit voor u vaak voordeliger is”

 

Natuurlijk kunt u ook op uurbasis onze diensten afnemen. Wij rekenen een uurtarief van €185,- inclusief btw.

Het vaste bedrag voor het gehele traject is afhankelijk van de samenstelling van het gezin (‘wel of geen minderjarige kinderen’) en de vraag of u een onderneming heeft. In het intakegesprek zullen wij aan de hand van uw situatie een prijs afgeven en deze toelichten met behulp van een dienstverleningsdocument (‘wat krijgt u van ons voor die vaste prijs’).

In het geval van gehuwden of geregistreerd partners dient een advocaat het verzoek tot echtscheiding (‘het getekende convenant’) in bij de rechtbank. Daarvoor worden kosten in rekening gebracht, namelijk het honorarium van de advocaat en de griffierechten van de rechtbank. Indien dit bij u van toepassing is, lichten wij deze kosten toe in het intakgesprek.

Lees meer

 

Wij hanteren aparte tarieven voor het maken van een herberekening voor de kinder- en /of partneralimentatie. Heeft u hierover vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier en stel uw vraag.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”