Uw echtscheiding geregeld
op één plaats. Consensus
Echtscheiding & Mediation
ontzorgt.

Convenant en ouderschapsplan

Het (echtscheidings)convenant is een overeenkomst (men noemt dit ook wel ‘vaststellingsovereenkomst’) waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u gezamenlijk over de echtscheiding heeft gemaakt. In het geval van minderjarige kinderen dient hierin een ouderschapsplan opgenomen te worden.

In het echtscheidingsconvenant (met ouderschapsplan) worden in elk geval afspraken beschreven over:

  • de rechten en plichten in het kader van kinder- en eventuele partneralimentatie.
  • de verdeling van de echtelijke woning en de inboedel.
  • de verdeling van (spaar)gelden en schulden.
  • hoe om te gaan met schenkingen en uitgesloten vermogens.
  • de verdeling pensioenrechten.
  • de zorg- , omgangs- en verblijfsregeling in geval van minderjarige kinderen.
Lees meer

 

“Bij een scheiding is het belangrijk dat u alle zaken goed regelt”

Indien u en uw partner tot overeenstemming zijn gekomen en de afspraken door ons zijn vastgelegd in het convenant, wordt het convenant en het ouderschapsplan in het geval van gehuwden middels een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding ingediend. De rechtbank behandelt het verzoekschrift binnen gemiddeld 6 weken en geeft dan een beschikking af. Dan tekent u de akte van berusting waarna de uitspraak van de rechter (‘de beschikking’) wordt inschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dan is de echtscheiding officieel. Mensen die samenwonen dienen hun convenant niet in bij de rechtbank. Zij hebben echter wel de keuze of ze hun ouderschapsplan door de rechter laten bekrachtigen. Onze mediators zullen dat aan u uitleggen.

 

 

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”