Consensus luistert,
bemiddelt en begeleidt

Het stappenplan

Consensus werkt met een eigen stappenplan. Het stappenplan is maatwerk en afhankelijk van uw samenlevingsvorm  (huwelijk ‘in welke vorm dan ook’ òf samenwonend). In  het intakegesprek geven we uitgebreid toelichting op het stappenplan wat wij volgen.

Wij kiezen er niet voor om op deze website álle stappenplannen per samenlevingsvorm weer te geven omdat dit nooit volledig is. Binnen het intakegesprek waarin we zicht krijgen op u persoonlijke situatie zoomen we in op het stappenplan wat bij u van toepassing is. Er is dan alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Een voorbeeld van een stappenplan is een ‘huwelijk in gemeenschap van goederen (GvG) met minderjarige kinderen’:

Voorbeeld stappenplan GvG met minderjarige kinderen

De emoties

Hoe u tot de scheidingsmelding bent gekomen is voor ons als mediator belangrijk. Zo krijgen wij een beeld van waar- en op welk emotioneel niveau u op dit moment in het proces staat. De kans is namelijk groot dat u beiden niet op hetzelfde emotionele niveau zit in het scheidingsproces. Het emotionele niveau kan wel de basis zijn waarop u keuzes maakt om tot afspraken te komen. Emoties en afspraken kunnen op deze manier door elkaar gaan lopen. Dat is voor het maken van houdbare afspraken en afspraken met een groot draagvlak niet wenselijk.

Anderzijds betekent het dat door het benoemen van de emoties u stappen kunt zetten in het verwerkingsproces. Een scheiding wordt door velen ervaren als een life-event waar een rouwproces aan ten grondslag ligt.

Als een rode draad lopen emoties/gevoelens door een scheidingsproces heen. De mediators van Consensus hebben hier aandacht voor.

De afspraken

Voor de kinderen
  • de zorgregeling. Wie doet wat voor de kinderen?
  • de verblijfsregeling. Wanneer zijn de kinderen bij wie?
  • de financiële regeling voor de kinderen. Wie betaalt wat?

Er worden afspraken gemaakt en die worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Het kindgesprek: Indien de ouders en kinderen dat goed vinden, voeren de mediators van Consensus een gesprek met de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving (’thuis’) over wat zij voor zichzelf belangrijk vinden dat hun ouders regelen.

De evaluatie: 6 maanden na inschrijving echtscheiding volgt er een evaluatiegesprek op kantoor van de mediator waarbij het over de afspraken over de kinderen zal gaan. Zijn de afspraken voor jullie en voor de kinderen werkbaar of dient er bijgesteld te worden?

De financiële scheiding bestaat uit 3 delen:

1. De vermogensscheiding: Wat is er te verdelen? Woning, hypotheek, inboedel, spaargelden, beleggingen etc. Zijn er uitgesloten vermogens (bijvooorbeeld schenkingen en/of een erfenis)?

2. De betaalbaarheid: Er wordt gekeken naar de financiele situatie tijdens én na het huwelijk adhv de inkomsten. De behoeftigheid wordt berekend en eventuele partneralimentatie wordt besproken. Het uitgangspunt is dat u allebei verder kunt na de scheiding.

3. De pensioenen: Ook de mogelijkheden rondom de verdeling van de pensioenen vormen onderdeel van de gesprekken in het scheidingsproces. Het ouderdomspensioen binnen de WVPS wordt toegelicht, evenals het nabestaanden pensioen.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”