Uw echtscheiding geregeld
op één plaats. Consensus
Echtscheiding & Mediation
ontzorgt.

Bemiddeling

U gaat scheiden en wilt het liefst in goed overleg uit elkaar.  De ervaring leert dat een scheiding soepeler verloopt en goedkoper is als een mediator optreedt als bemiddelaar. Het doel is het opstellen van een scheidingsconvenant en ouderschapsplan  dat voldoet aan wettelijk vastgestelde bepalingen. Hierin zijn  afspraken opgenomen over de kinderen, omgang, de alimentatie en de verdeling van bezittingen, schulden en pensioenen. 

Lees meer

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”