Uw echtscheiding geregeld
op één plaats. Consensus
Echtscheiding & Mediation
ontzorgt.

Bemiddeling

U gaat scheiden en wilt het liefst in goed overleg uit elkaar.  De ervaring leert dat een scheiding soepeler verloopt en goedkoper is als een mediator optreedt als bemiddelaar. Het doel is het opstellen van een scheidingsconvenant en ouderschapsplan  dat voldoet aan wettelijk vastgestelde bepalingen. Hierin zijn  afspraken opgenomen over de kinderen, omgang, de alimentatie en de verdeling van bezittingen, schulden en pensioenen. 

De mediators van Consensus besteden in de gesprekken expliciet aandacht aan de sociaal emotionele kant van de scheiding. Het doel hiervan is u te begeleiden bij het hanteren van de emoties/gevoelens zodat u beter in staat bent de juiste (zakelijke) beslissingen te nemen. De bemiddeling is tevens gericht op een betere communicatie tussen partijen, zodat ook na de echtscheiding aanvullende en noodzakelijke afspraken over de kinderen gemaakt kunnen worden.

Wij begeleiden partijen niet alleen bij het maken van afspraken in de echtscheiding maar ook hoe je omgaat met afspraken maken voor de periode na de scheiding. Onze ervaring is doordat beide partijen persoonlijke invloed hebben op de afspraken, deze ook beter worden nagekomen en duurzamer zijn. Een ander voordeel van mediation is dat er slechts één echtscheidingsbemiddelaar hoeft te worden ingeschakeld en geen twee afzonderlijke advocaten. Dit is sterk kostenbesparend.

Lees meer

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”