Binnen Consensus is er
voor kinderen alle aandacht.
Zij kunnen aan de scheiding
immers niets doen.

Het kindgesprek

Voor kinderen is een scheiding van ouders altijd lastig. Bij Consensus Echtscheiding & Mediation is er speciale aandacht voor het wel en wee van de kinderen. Wanneer de kinderen en u als ouders toestemming geven, zal de mediator een gesprek met de kinderen hebben. In hun eigen vertrouwde situatie. Bij u thuis dus.

De mediator is geen therapeut, maar heeft een signalerende rol. Indien uit het vertrouwelijke gesprek met de kinderen essentiële zaken naar voren komen die aanknopingspunten bieden, zal de mediator deze terugkoppelen richting u. Indien gewenst geven wij u tips. Indien de kinderen ouder dan 12 jaar zijn, zal aan de kinderen gevraagd worden of zij het goed vinden dat de zaken met u als ouders worden besproken. Het is voor onze mediators daarnaast erg belangrijk om een inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van de kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan en de beleving van de echtscheiding bij de kinderen.

Lees meer

 

“Wij nemen de kinderen erg serieus. Het is zo ongelofelijk waardevol dat zij hún verhaal kunnen vertellen”

Kinderen tussen 12 en 18 jaar ontvangen van de rechtbank standaard een uitnodiging voor een kindgesprek, zodat zij de rechter kunnen vertellen wat zij vinden van de situatie. Meer informatie hierover staat in de brochure van rechtspraak.nl:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Paginas/Brochure-Kindgesprek.aspx

 

De rechter kijkt op dat moment ook hoe de kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming van het ouderschapsplan en hoe zij de scheiding van hun ouders ervaren.

In overleg met de kinderen kunt u aan de rechter laten weten dat de kinderen géén gebruik maken van het kindgesprek, bijvoorbeeld omdat er al een kindgesprek door Consensus heeft plaatsgevonden waarin er naar hun is geluisterd.

Lees meer

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”