Door de corona-maatregelen hebben veel mensen hun inkomen zien krimpen. Ondernemers
dreigen failliet te gaan en medewerkers in onder andere de reis- en horecabranche vrezen
voor hun baan. Misschien maakt u zich ook zorgen om uw financiën, bijvoorbeeld omdat uw
inkomen aanzienlijk lager is dan een jaar geleden. Bent u gescheiden of zit u in een
scheidingsprocedure, dan kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te laten
aanpassen.

Wat zijn de mogelijkheden?
In het scheidingsconvenant worden afspraken vastgesteld over de kinder- en/of
partneralimentatie. Wie betaalt aan wie? Om welk bedrag gaat het? En voor welke duur? De
hoogte van de alimentatie wordt onder meer bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven
van beide partners, oftewel de ‘draagkracht’. Maar als de draagkracht van de
alimentatieplichtige (de betaler) daalt, bijvoorbeeld door baanverlies of een dreigend
faillissement, kan het slim zijn om de alimentatie tijdelijk te verlagen. Omgekeerd, wanneer
de ontvanger minder inkomen heeft, is het wellicht wenselijk de alimentatie tijdelijk te
verhogen.

Naar de rechter?
Ex-partners zijn wettelijk verplicht om elkaar te onderhouden. Meestal leidt dat ertoe dat
degene met het hoogste inkomen alimentatie aan de ander betaalt. Vanwege die wettelijke
verplichting denken veel mensen dat je per se naar de rechter moet om aanpassing van de
alimentatie aan te vragen. Dat is echter niet het geval. En meestal ook niet de beste optie.
In een rechtszaak is minder ruimte voor goed overleg en wordt voornamelijk gekeken of het
inkomensverlies verwijtbaar of herstelbaar is. Wanneer dat niet het geval is, wordt het
alimentatiebedrag soms aangepast. Maar meestal besluit de rechter dat voor slechts korte
duur te doen, bijvoorbeeld tot 1 januari 2022. Een rechtszaak kost bovendien veel geld, het
duurt doorgaans lang en het verslechtert in veel gevallen de relatie tussen beide ex-partners.
En dat kan dan zijn weerslag hebben op de kinderen.

Gezamenlijk naar de adviseur
Wij geloven dat beide partijen er het meeste baat bij hebben als ze gezamenlijk tot een
oplossing komen. Wij kunnen u daarbij helpen. Soms zien we dat een van beide partijen niet
de voorkeur geeft aan een herberekening of een nieuwe ijking. Uiteindelijk leidt alleen maar
tot verliezers.
Transparantie en openheid zijn daarbij essentieel. U zult dus uw financiële informatie met
elkaar moeten delen. Misschien niet even prettig, maar wel hard nodig.

Op basis van de financiële gegevens maken wij inzichtelijk wat degene die alimentatie
betaalt, nog kan missen en wat de ontvanger minimaal nodig heeft. Wat is redelijk voor
beide partijen? Uw adviseur kan een herberekening maken en samen met u en uw ex-partner
nieuwe afspraken maken. Bijvoorbeeld over de duur van de nieuwe cq. tijdelijke regeling en
over wat er gebeurt wanneer uw inkomen weer stijgt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
En dat is alvast een zorg minder.Of u nu alimentatie betaalt of ontvangt: probeer er samen uit te komen.Wij helpen u graag verder.

Rob Senders RFEA. (Register Financieel Echtscheidings-Adviseur.)
MfN register Mediator