Go to Top

Wat doet een mediator

De mediators van Consensus zijn ervaren specialisten in het begeleiden van echtscheidingen en familiekwesties. Zij zien zichzelf als ‘conflict deskundigen’. Zij oordelen niet, maar helpen partijen om zelf een uitweg te vinden. Zij zorgen in de gesprekken dat een ieder voldoende aan bod komt en zijn gericht op onder andere (het verbeteren van) de communicatie. De mediators zijn onafhankelijk en neutraal, dat betekent dat zij geen partij kiezen en geen belangen hebben bij de uitkomst.