Go to Top

Voordelen van mediation

  • Mediation is vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure
  • Er wordt bij mediation gedacht in oplossingen. Er wordt niet alleen gekeken naar het verleden, maar juist naar gezamenlijke- en goede afspraken ten behoeve van de (nieuwe) toekomst
  • Mensen houden zich beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt en waar ze achter staan
  • Een oplossing die gezamenlijk is gezocht en gekozen houdt beter stand, ook op de langere termijn
  • Mediation heeft een informeel karakter. Partijen zitten gewoon bij elkaar aan tafel en al pratend komt men tot een oplossing. Er is geen sprake van ingewikkelde juridische procedures