Go to Top

Wat is mediation

De term mediation komt steeds vaker voor. Maar wat is mediation eigenlijk?
Mediation is een methode om buiten de rechter om conflicten op te lossen. Een mediator werkt met partijen op een ‘vrijwillige basis’.
Een mediator heeft een neutrale positie en heeft als taak om partijen te begeleiden naar een voor hen beiden aanvaardbare oplossing van een probleem. Heel specifiek voor mediation is dat de partijen uiteindelijk zelf de ‘oplossing’ vormgeven.
Steeds vaker wordt in Nederland gebruik gemaakt van mediation. Jaarlijks worden vele duizenden geschillen via mediation tot tevredenheid opgelost.