Scheiden met een mediator

Uw echtscheiding geregeld op één plaats.
Consensus Echtscheiding & Mediation ontzorgt.

U gaat scheiden en wilt het liefst in goed overleg uit elkaar.

De ervaring leert dat een scheiding soepeler verloopt als een mediator optreedt als bemiddelaar. Het doel is het opstellen van een scheidingsconvenant en ouderschapsplan dat voldoet aan wettelijk vastgestelde bepalingen. Hierin zijn goede afspraken opgenomen over de kinderen, omgang, de alimentatie en de verdeling van bezittingen, schulden en pensioenen.

De mediators van Consensus besteden in de gesprekken expliciet aandacht aan de sociaal emotionele kant van de scheiding. Het doel hiervan is u te begeleiden bij het hanteren van de emoties/gevoelens zodat u beter in staat bent de juiste (zakelijke) beslissingen te nemen. In veel gevallen verloopt de communicatie tussen de (ex)partners moeizaam.

Onze intentie is de communicatie te verbeteren zodat u zelf weer in staat bent om met elkaar te bespreken hoe u uit elkaar wilt gaan en welke afspraken daarvoor nodig zijn.
Wij begeleiden partijen niet alleen bij het maken van afspraken in de echtscheiding maar ook hoe je omgaat met afspraken maken voor de periode na de scheiding. Onze ervaring is doordat beide partijen persoonlijke invloed hebben op de afspraken, deze ook beter worden nagekomen en duurzamer zijn. Een ander voordeel van mediation is dat er slechts één echtscheidingsbemiddelaar hoeft te worden ingeschakeld en geen twee afzonderlijke advocaten. Dit is sterk kostenbesparend.