Consensus luistert,
bemiddelt en begeleidt

Mediator echtscheiding Sint Michielsgestel

Een ervaren mediator echtscheiding in Sint Michielsgestel

Een mediator echtscheiding in Sint Michielsgestel kan u helpen bij het regelen van de scheiding. Als u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan moet er vaak veel worden geregeld. Wat gebeurt er met de echtelijke woning als het om een koophuis gaat? Bij wie gaan de kinderen wonen en wanneer zien ze de andere ouder? Bij al deze zaken kan mediation in Sint Michielsgestel uitkomst bieden. Goede afspraken maken is belangrijk om te voorkomen dat uw echtscheiding een slepende vechtscheiding wordt.

Ervaren mediation in Sint Michielsgestel door Consensus Echtscheiding & Mediation.

Onze praktijk Consensus Echtscheiding & Mediation kan u een ervaren mediator echtscheiding in Sint Michielsgestel bieden. Samen met u gaat de mediator om de tafel om goede afspraken te maken over de tijd na de scheiding. Als er kinderen bij betrokken zijn dan gaat hier uiteraard speciale aandacht naar uit. Zij kunnen er immers niets aan doen, maar hebben wel de last van een echtscheiding. Maar ook zaken als schulden, pensioenrechten en de verdeling van de boedel komen aan de orde tijdens mediation in Sint Michielsgestel. Als u het samen eens bent geworden, worden de gemaakte afspraken in een convenant en indien van toepassing in een ouderschapsplan, vastgelegd dat door u beiden wordt ondertekend.

De mediator echtscheiding in Sint Michielsgestel helpt u graag

Consensus, overeenstemming, dat is wat we willen bereiken. Financieel/ fiscaal, juridisch of sociaal emotioneel, alle aspecten komen aan bod. Of het nu gaat over de kinderen,  het huis, de schulden, of bijvoorbeeld de auto. De mediator echtscheiding in Sint Michielsgestel helpt u om er samen in goed overleg uit te komen. Beide partijen krijgen uiteraard tijdens de mediation in Sint Michielsgestel de mogelijkheid om hun zienswijze naar voren te brengen. Het convenant wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank, waarbij  de rechter een beschikking zal afgeven. Hiermee ontstaan bindende afspraken met een titel. Zo ontstaat er voor iedereen duidelijkheid over de afspraken. U kunt een afspraak maken voor een gratis intakegesprek via de button op onze website.

“Consensus Echtscheiding & Mediation staat voor aandacht, expertise, maatwerk en biedt duidelijkheid over keuzes en belangen in een onoverzichtelijke situatie die echtscheiding heet”