Go to Top

Mediator echtscheiding Schijndel

Hanneke Geurts en Rob Senders

Dit kan een mediator echtscheiding in Schijndel voor u doen

Als uw huwelijk is gestrand dan is dat voor u beiden een verdrietige constatering. Als u de intentie heeft om de scheiding zo goed mogelijk te regelen dan kan een mediator echtscheiding in Schijndel u hierbij helpen. Consensus is een ervaren bureau dat al vele stellen, die besloten om zonder elkaar verder te gaan, heeft geholpen met mediation in Schijndel. Door goede afspraken te maken voorkomt u een slepende vechtscheiding waar uiteindelijk niemand beter van wordt.

De mediator echtscheiding in Schijndel helpt u graag

Bij een scheiding moeten veel zaken worden geregeld. Er moet misschien een huis worden verkocht, schulden en tegoeden moeten worden verdeeld. En vaak het allerbelangrijkste: er moeten afspraken worden gemaakt over de omgang met de minderjarige kinderen. Door te kiezen voor mediation in Schijndel kiest u ervoor om er samen op een goede manier uit te komen. De mediator echtscheiding in Schijndel is uiteraard onpartijdig en objectief en weegt uw beider belangen af. Vervolgens wordt geprobeerd om afspraken te maken die voor u beiden acceptabel zijn.

Maak een afspraak voor een gratis intake voor mediation in Schijndel

Denkt u dat mediation in Schijndel u en uw (ex)partner kan helpen? Maak hiervoor dan vandaag nog een afspraak met Consensus. Gebruik de button op de website voor het aanvragen van een gratis intakegesprek voor u beiden. Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd waar u het al over eens bent en waar nog mogelijke knelpunten liggen. Deze knelpunten worden besproken tijdens de vervolggesprekken. Doel is uiteraard om over alle punten goede en bindende afspraken te maken. Deze afspraken worden vervolgens in een convenant vastgelegd en aan de rechter ter vaststelling voorgelegd. Hiermee maakt het convenant onderdeel uit van het echtscheidingsvonnis en zijn de afspraken wettelijk bevestigd en bindend voor beide partijen.