Go to Top

Het stappenplan

Na ( vaak) lang overwegen, volgt de melding dat een echtscheiding onvermijdelijk is. Maar nu? U wilt beiden niet in een vechtscheiding terecht komen en de afwikkeling van de echtscheiding wilt u samen met een mediator doen. U neemt contact op met Consensus Echtscheiding & Mediation.

Consensus Echtscheiding & Mediation nodigt u uit voor een voor u kosteloos intakegesprek. Dat gesprek is bedoeld om te kijken of er voldoende vertrouwen is in de mediator en de mediator zal uitleg geven over alle stappen die in de echtscheiding te nemen zijn. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van het proces van de echtscheiding.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

EmotieAfspraken
Wat er schuil gaat achter de beweegredenen om te scheiden, is voor de mediator belangrijk. Dat is vaak de basis waarop beslissingen worden genomen. Uit de emotie komend dient er een vorm van communicatie te worden opgestart. In het scheidingsproces is dus veel aandacht voor de emoties. Is alles gezegd? Is alles nu op tafel?Voor de kinderen
het ouderschapsplan
* de zorgregeling. Wie doet wat voor de kinderen
* de verblijfsregeling. Wanneer zijn de kinderen bij wie
* de financiële regeling voor de kinderen

Vermogensscheiding:
Op basis van het huwelijksgoederen regime
wordt het vermogen verdeeld.
Zijn er zaken die buiten de verdeling blijven?

Betaalbaarheid:
Dit is het onderdeel partneralimentatie. Hoe ziet ieders financiële situatie er uit na de scheiding.

Pensioenen:
Ook de verdeling van de pensioenen wel of niet en het waarom en hoe, vormen onderdeel van de gesprekken in het scheidingsproces.

Kindgesprek:
Onderdeel van de mediation kan zijn dat indien ouders dat akkoord vinden er een gesprek met de kinderen plaatsvindt in hun eigen omgeving.

Evaluatie:
6 maanden na inschrijving echtscheiding, ontbinding samenwoning volgt er een evaluatiegesprek op kantoor van de mediator, waarbij het over de afspraken over de kinderen zal gaan. Zijn de afspraken voor jullie en voor de kinderen werkbaar of dient er wat bijgesteld te worden? Dat maakt een onderdeel uit van het gehele echtscheidingsproces.