Go to Top

Ouderschapsplan

Gaat u uit elkaar en heeft u een minderjarig kind of-kinderen?

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • gehuwde en geregistreerde ouders met of zonder gezamenlijk ouderlijk gezag
  • samenwonende ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag

In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.
De mediators van Consensus hebben veel ervaring in het begeleiden van ouders en het opstellen van een ouderschapsplan. Zij hebben daar speciale vragenlijsten voor ontwikkeld.

In het ouderschapsplan staat het belang van het kind centraal.
Het dient in ieder geval iets te zeggen over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (‘zorgregeling’) en hoe u de omgang met de kinderen regelt (‘omgangsregeling’) Ook staat er in hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen. De afspraken over kosten van verzorging en opvoeding (‘kinderalimentatie’) dienen ook te worden beschreven in het ouderschapsplan.

De inhoud van het ouderschapsplan ontstaat naar gelang de mediation gesprekken vorderen. In de mediationgesprekken bij Consensus is er veel aandacht voor de kinderen, opvoedwaarden en afspraken die u van belang vindt ten aanzien van de nieuwe (leef)situatie.

Het ouderschapsplan ziet Consensus als een dynamisch document ofwel een ‘ontwikkelinstrument’. Dit betekent dat het naar gelang de tijd, uitvoering en ervaringen van ouders en kinderen in overleg altijd bijgesteld kan worden.