Go to Top

Kindgesprek

Kinderen in een echtscheiding spelen een belangrijke rol. Die rol mogen en moeten we niet onderschatten.

Kinderen hebben altijd last van de echtscheiding. Als ouders dien je er zorg voor te dragen dat de last voor de kinderen zo klein als mogelijk is.

Bij Consensus Echtscheiding & Mediation is er speciale aandacht voor het wel en wee van de kinderen. En, als u als ouders toestemming geeft, zal de mediator een gesprek met de kinderen hebben. In hun eigen vertrouwde situatie. Bij u thuis dus. De mediator is geen therapeut, maar heeft een signalerende rol. Indien uit het vertrouwelijke gesprek met de kinderen essentiële zaken naar voren komen die aanknopingspunten bieden, zal de mediator deze terugkoppelen richting u. Indien de kinderen ouder dan 12 jaar zijn, zal aan de kinderen gevraagd worden of zij het goed vinden dat de zaken met u als ouders worden besproken. Het is voor onze mediators daarnaast erg belangrijk om een inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van de kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan en de beleving van de echtscheiding bij de kinderen.

Kinderen tussen 12 en 18 jaar ontvangen een uitnodiging van de rechtbank. Dat is vaak erg impactvol. De rechter kijkt op dat moment ook hoe de kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming van het ouderschapsplan en hoe zij de scheiding van hun ouders ervaren.

Hier kunt u de brochure van de rechtbank en de begeleidende brief als voorbeeld zien.