Go to Top

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst (men noemt dit ook wel ‘vaststellingsovereenkomst’) waarin u en uw partner de afspraken vastleggen die u over de echtscheiding gemaakt heeft. In het geval van minderjarige kinderen dient een ouderschapsplan opgenomen te worden in het convenant.

In het echtscheidingsconvenant worden in elk geval afspraken beschreven over:

  • de rechten en plichten in het kader van kinder- en partneralimentatie
  • de echtelijke woning en de inboedel
  • de verdeling van (spaar)gelden en schulden
  • hoe om te gaan met schenkingen en uitgesloten vermogens
  • de pensioenrechten
  • de zorg voor de minderjarige kinderen

Bij een scheiding is het belangrijk dat u alle zaken goed regelt.
Indien u en uw partner tot overeenstemming zijn gekomen, soms na intensieve en emotionele gesprekken, en de afspraken door ons zijn vastgelegd in het convenant, worden deze (juridisch) getoetst door een advocaat. Hierna kan bij de rechtbank uw gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend. De rechtbank behandelt het verzoekschrift binnen gemiddeld 6 weken en maakt dan een beschikking. U bent pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter (‘ de beschikking’) is inschreven in de registers van de burgerlijke stand.