Go to Top

Veel gestelde vragen

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onpartijdige bemiddelaar, de mediator, gaat samen met partijen op zoek naar de reden waarom er geen oplossing kan komen voor een conflict. Wat zit er achter het conflict? Vaak verhardt het conflict in de tijd en zit er geen of weinig beweging meer in partijen. Als de ruimte is gemaakt kunnen partijen gezamenlijk een oplossing vinden onder de begeleiding van het proces door de mediator.

Wat is in mijn situatie handig? Naar de rechtbank of via de mediator?

Is er nog een bepaalde bereidheid om er samen uit te komen, maar weet je niet wat je verdeeld houdt om het conflict op te lossen. Wil het maar niet lukken. Dan is mediation een hele verstandige stap. De afspraken worden niet opgelegd, maar worden gedragen door partijen samen. Het scheelt tijd en geld. Het resultaat is vaak veel bestendiger, doordat partijen het samen hebben besloten en de uitkomst samen dragen.

Wat doet een mediator?

De mediator begeleidt het proces, de gesprekken. Hij heeft geen oordeel, is onpartijdig. Er moet wederzijds vertrouwen zijn. Een mediator faciliteert partijen om middels het stellen van vragen partijen in beweging te krijgen zodat ze wellicht samen kunnen werken aan en naar de oplossing.

Kan mediation naast een rechtszaak lopen?

Ja dat is mogelijk. Ook de rechter kan voorstellen om eerst mediation te proberen. Tijdens de mediation ligt de gerechtelijke procedure stil. De Rechtbank kan ook verwijzen naar Consensus Echtscheiding &Mediation voor lopende familiezaken. Meer informatie hierover klik op deze link. https//

Wat kost mediation?

De kosten voor een mediation liggen vaak aanzienlijk lager dan van een procedure. Het uurloon van de mediator ligt gemiddeld zo rond € 155,- inclusief btw. Partijen spreken vaak af dat de betaling voor ieder voor de helft zal worden gedragen. Voor mediation kan bij Consensus Echtscheiding & mediation, een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aangevraagd worden, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vraag naar de voorwaarden daarvoor bij ons kantoor of via deze link; https//

Slaagt mediation altijd?

Nee niet altijd. Maar het slagingspercentage is hoog. Dat heeft te maken met de bereidheid van partijen om er via de weg van mediation uit te komen.
Door de uiteenlopende conflicten, zijn er ook verschillende cijfers bekend. Het slagingspercentage bij arbeidsconflicten ligt bijvoorbeeld lager dan bij familiezaken. Bij familiezaken ligt het slagingspercentage op 85 %. Dan praten we over, echtscheidingen, erfkwesties en familieruzies. Overall is het slagingspercentage van mediation tussen 60 % en 85 %.

Worden er eisen gesteld aan de opleiding van de mediator?

Mediator is vooralsnog een vrij beroep. Wel zijn er diverse registers, waar kwaliteitswaarborgen voor mediators vastliggen. Consensus Echtscheiding en Mediation voldoet aan de kwaliteitswaarborgen door aansluiting bij MfN ( Mediation Federatie Nederland) en de RFEA ( Register Financieel Echtscheidings Adviseur). Van der Steur van de VVD heeft een wetsontwerp ingediend om mediation verder te reguleren en in te passen in de rechtsspraak.

Hoe lang duurt het mediationtraject?

Een vraag die we altijd krijgen. En die lastig te beantwoorden is. De mediation voor een burenruzie, of een erfkwestie belopen vaak niet langer dan een paar bijeenkomsten. Maar de echtscheidingsmediation kan variëren van 3 tot 6 maanden.

Staat uw vraag er niet bij, stel dan direct uw vraag door hier te klikken.